10:33 ICT Thứ bảy, 16/02/2019
Bộ Y tế
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Sở Y tế kỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi

Trang chủ » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC » Lịch trực

Lịch trực tuần 08 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 08 năm 2019

Lịch trực tuần 07 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 07 năm 2019

Lịch trực tuần 06 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 06 năm 2019

Lịch tực tuần 05

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 05 năm 2019

Lịch trực tuần 04 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 04 năm 2019

Lịch trực tuần 03 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 03 năm 2019

Lịch trực tuần 02 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 02 năm 2019

Lịch trực tuần 01 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 01 năm 2019

Lịch trực tuần 52 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 52 năm 2018

Lịch trực tuần 51 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 51 năm 2018

Lịch trực tuần 50 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 50 năm 2018

Lịch trực tuần 49 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 49 năm 2018

Lịch trực tuần 48 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 48 năm 2018

Lịch trực tuần 47 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 47 năm 2018

Lịch trực tuần 46 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 46 năm 2018

Lịch trực tuần 45 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 45 năm 2018

Lịch trực tuần 44 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 44 năm 2018

Lịch trực tuần 43 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 43 năm 2018

Lịch trực tuần 42 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 42 năm 2018

Lịch trực tuần 41 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 41 năm 2018


Các tin khác

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Một số hình ảnh

BV Việt Đức
Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện TW Huế