10:20 EDT Thứ tư, 24/04/2019
Bộ Y tế
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Sở Y tế kỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi

Trang chủ » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC » Lịch trực

Lịch trực tuần 17 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 17 năm 2019

Lịch trực tuần 16 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 16 năm 2019

Lịch trực tuần 15 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 15 năm 2019

Lịch trực tuần 14 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 14 năm 2019

Lịch trực tuần 13 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 13 năm 2019

Lịch trực tuần 12 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 12 năm 2019

Lịch trực tuần 11 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 11 năm 2019

Lịch trực tuần 10 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 10 năm 2019

Lịch trực tuần 09 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 09 năm 2019

Lịch trực tuần 08 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 08 năm 2019

Lịch trực tuần 07 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 07 năm 2019

Lịch trực tuần 06 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 06 năm 2019

Lịch tực tuần 05

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 05 năm 2019

Lịch trực tuần 04 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 04 năm 2019

Lịch trực tuần 03 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 03 năm 2019

Lịch trực tuần 02 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 02 năm 2019

Lịch trực tuần 01 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 01 năm 2019

Lịch trực tuần 52 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 52 năm 2018

Lịch trực tuần 51 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 51 năm 2018

Lịch trực tuần 50 năm 2018

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 50 năm 2018


Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Một số hình ảnh

BV Việt Đức
Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện TW Huế