13:05 EDT Thứ hai, 17/06/2019
Bộ Y tế
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Sở Y tế kỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi

Trang chủ » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC » Lịch trực

Lịch trực tuần 25 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 25 năm 2019

Lịch trực tuần 24 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 24 năm 2019

Lịch trực tuần 23 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 23 năm 2019

Lịch trực tuần 22 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 22 năm 2019

Lịch trực tuần 21 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 21 năm 2019

Lịch trực tuần 20 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 20 năm 2019

Lịch trực tuần 19 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 19 năm 2019

Lịch trực tuần 18 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 18 năm 2019

Lịch trực tuần 17 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 17 năm 2019

Lịch trực tuần 16 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 16 năm 2019

Lịch trực tuần 15 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 15 năm 2019

Lịch trực tuần 14 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 14 năm 2019

Lịch trực tuần 13 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 13 năm 2019

Lịch trực tuần 12 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 12 năm 2019

Lịch trực tuần 11 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 11 năm 2019

Lịch trực tuần 10 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 10 năm 2019

Lịch trực tuần 09 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 09 năm 2019

Lịch trực tuần 08 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 08 năm 2019

Lịch trực tuần 07 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 07 năm 2019

Lịch trực tuần 06 năm 2019

Bảng phân công trực của các khoa, phòng tuần 06 năm 2019


Các tin khác

1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Một số hình ảnh

BV Việt Đức
Bệnh viện Bạch Mai
Bệnh viện TW Huế